Για την πλοήγηση

header image

Νάυλον Ρολά (Αγροτικό χονδρό)


Το ρολό αυτό προορίζεται για την κάλυψη ευπαθών αντικειμένων και για την κάλυψη δαπέδων και πατωμάτων. Υπάρχει σε διαστάσεις :

Σε πλάτος : 2 μέτρα , 3 μέτρα , 4 μέτρα , 5 μέτρα , 6 μέτρα, 8 μέτρα, 10 μέτρα
(ρολά πολυαιθυλενίου)

Naylon Rola
Νάυλον Ρολά
Naylon Rola
Νάυλον Ρολά
NAYLON ROLLA
Ναυλον ρολά
NAYLON ROLLA
Ναυλον ρολά